TwitterFacebookE-mail
 

Huuropbouw

Op uw huurovereenkomst en onder Mijn WSN staat de huurprijs die u elke maand betaalt aan Woningstichting Nijkerk. De huur bestaat vaak uit twee delen:

  • de netto huur, ook wel kale huur genoemd
  • bijkomende kosten, bijvoorbeeld servicekosten.


Elk jaar vindt op 1 juli de huurverhoging plaats en wijzigt het huurbedrag. De minister van Wonen en Rijksdienst bepaalt jaarlijks met welk percentage de netto huur wordt verhoogd. Meestal is deze huuraanpassing gelijk aan de inflatie over het voorgaande jaar.
 

Servicekosten
Voor sommige huurwoningen betaalt de huurder bijkomende kosten. Bijvoorbeeld kosten voor het schoonmaken of verlichten van algemene ruimten. U betaalt hiervoor maandelijks, gelijk met de huur, een voorschotbedrag. Eenmaal per jaar bekijken we of u teveel of te weinig voorschot betaalde. Was het voorschot te hoog, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag van ons terug. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.