TwitterFacebookE-mail
 

Medehuur, onderhuur en inwoning

MEDEHUUR
Als u bij ons een woning huurt, dan staat in de huurovereenkomst dat u de hoofdhuurder bent. Uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder. Woont u samen met iemand anders, dan kan die persoon ook medehuurder worden. U kunt dit aanvragen bij WSN.

Voorwaarden
Er gelden enkele voorwaarden. De medehuurder moet op hetzelfde adres wonen als de hoofdhuurder. Bovendien moet er al minimaal twee jaar sprake zijn van een gemeenschappelijk huishouden. Dit toont u aan met:

  • een recent uittreksel van het bevolkingsregister dat u kunt aanvragen bij de gemeente, plus
  • een bewijs dat u ook een gezamenlijke huishouding voert, bijvoorbeeld met een afschrift van een gezamenlijke bankrekening.
     

Rechten en plichten medehuur
U hebt beiden dezelfde rechten en plichten. Dit betekent dat de medehuurder ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het betalen van de huur. Zegt de hoofdhuurder de huurovereenkomst op of als de hoofdhuurder overlijdt, dan kan de medehuurder blijven wonen in de woning.

Beëindiging medehuurschap
Het medehuurderschap eindigt als de medehuurder verhuist. De medehuurder toont dit aan met een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het nieuwe adres staat. Net als bij een gewone huuropzegging geldt een opzegtermijn van één maand en komt de opzichter langs voor een woninginspectie.
 

ONDERHUUR
U kunt niet zomaar (een deel van) uw woning onderverhuren. Dat staat in de wet. Soms maken wij hierop een uitzondering, maar wij hanteren altijd twee duidelijke regels:

  • De hele woning onderverhuren mag nooit.
  • U blijft ook zelf in de woning wonen.


Voor- en nadelen onderhuur
U kunt een deel van de woning verhuren, bijvoorbeeld een kamer. Dit kan alleen met toestemming van WSN. Ontvangt u huurtoeslag, houdt u er dan rekening mee dat dit misschien wijzigt als u een deel van uw woning verhuurt. Neemt u, voordat u onderhuur overweegt, eerst even contact met ons op. Wij vertellen u graag over de voor- en nadelen.



 

INWONING
Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan kunt u hiervoor een ‘verzoek tot inwoning’ doen. Of wij toestemming geven, hangt af van een aantal punten. Zo moet het aantal bewoners passen bij de grootte van de woning en mogen buren en buurtbewoners er geen last van hebben. Een inwoner is geen medehuurder en kan niet in de woning blijven wonen als u verhuist. Dit kan alleen als wij akkoord zijn gegaan met medehuurderschap.


Inwonende kinderen
Inwonende (volwassen) kinderen zijn nooit medehuurder. Ook niet als zij een deel van de huur betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij hiervan afwijken. De afdeling Woondiensten beoordeelt of een uitzondering mogelijk is.