TwitterFacebookE-mail
 

Wijziging in uw burgerlijke staat

Gaat u samenwonen of trouwen? Of is uw relatie beëindigd? Dan moet de tenaamstelling in uw huurcontract gewijzigd worden. Een verandering in de tenaamstelling vraagt u schriftelijk aan bij ons.
 

Trouwen en geregistreerd partnerschap
Uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder. Eindigt het huurcontract met de hoofdhuurder, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing, dan kan de medehuurder de huurovereenkomst voortzetten en in de woning blijven wonen.

Samenwonen
Woont u samen, dan is uw partner niet automatisch medehuurder. Meer informatie hierover leest u op de pagina Medehuur, onderhuur en inwoning.

Scheiden
Gaat u scheiden en zijn u en uw ex-partner het erover eens wie in de huurwoning blijft wonen, dan is het eenvoudig om de tenaamstelling te veranderen. U geeft het aan in een brief aan Woningstichting Nijkerk met handtekening van beide partners. Met de brief stuurt u een kopie mee van de officiële akte van scheiding en een uittreksel van het bevolkingsregister (gemeente) waaruit blijkt dat de vertrekkende partner niet meer op het adres staat ingeschreven.
 

Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u het huurcontract op naam van één van beiden laten zetten.

Overlijden
Bij overlijden hebben wij twee documenten nodig om de tenaamstelling te veranderen:

  • een kopie van de overlijdensakte
  • een kopie van het ID-bewijs van degene die in de woning blijft wonen.


Was u niet getrouwd, geen geregistreerde partners en was er geen sprake van medehuurderschap, neemt u dan even contact met ons op.