TwitterFacebookE-mail
 

Huurtoeslag

Huurt u een woning en bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan krijgt u mogelijk een tegemoetkoming in de huurkosten: de huurtoeslag.

Berekening huurtoeslag
U kunt huurtoeslag op elk moment aanvragen bij de Belastingdienst. Het bedrag dat u ontvangt, wordt berekend aan de hand van uw geschatte inkomen over datzelfde jaar. Bij het aanvragen van huurtoeslag moet u het geschatte inkomen opgeven. Doet u dit zo nauwkeurig mogelijk en geef niet een te laag inkomen op. Want als blijkt dat u daardoor teveel huurtoeslag hebt ontvangen, moet u dit later terugbetalen.

Eindafrekening
Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Daarna controleert de Belastingdienst of u teveel of te weinig huurtoeslag heeft ontvangen en vindt de eindafrekening plaats. Heeft u te weinig huurtoeslag ontvangen, dan krijgt u het restant bedrag uitbetaald. Teveel ontvangen huurtoeslag moet u terugbetalen.

Geef wijzigingen direct door
Veranderingen in inkomen, gezinssamenstelling en adres moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt dit het beste zo snel mogelijk doen. Hiermee voorkomt u dat, als bijvoorbeeld uw inkomen is gestegen, u later geld moet terugbetalen. En is uw inkomen gedaald? Dan ontvangt u direct een hogere huurtoeslag.

Aanvragen en meer informatie
Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan bij de Belastingdienst. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543.