TwitterFacebookE-mail
 

Service- en stookkosten

Woont u in een portiekwoning, galerijflat of appartement? Dan betaalt u naast uw huur vaak ook servicekosten. Soms betaalt u ook een voorschot op de stookkosten.

Wat zijn servicekosten?
Voor de servicekosten die u en uw buren betalen, krijgt u bijvoorbeeld:

  • Verlichting van portiek en galerij
  • Liftgebruik
  • Schone gemeenschappelijke ruimten, trappenhuis en lift
  • Onderhoud aan groen rond uw woning


Wat zijn stookkosten?
Soms betaalt u naast huur en servicekosten elke maand een voorschot voor stookkosten. Bijvoorbeeld als uw gebouw een centrale installatie voor cv en warm water heeft. Aan het eind van het jaar verrekent Woningstichting Nijkerk uw werkelijke verbruik met wat u al betaald heeft.

Warmtewet
Door de Warmtewet worden wij als verhuurder gezien als uw leverancier van warmte. Stookkosten rekenen wij daarom met u af op basis van werkelijk geleverde energie (Gigajoules) tegen een vooraf vastgesteld tarief.

Jaarlijkse afrekening service- en stookkosten
Elk jaar in mei en juni rekenen we de service- en stookkosten van het jaar ervoor met u af.
Voor de servicekosten vergelijken we het totaalbedrag wat u heeft betaald met de kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. Betaalde u te veel, dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig, dan betaalt u bij. Op basis van de verschillen bepalen we ook uw nieuwe maandelijkse voorschotbedrag. De stookkosten rekenen we met u af op basis van werkelijk gebruikte energie (gigajoules) tegen een vooraf vastgesteld tarief.
 

 Stookkosten Tarieven WSN 2017
Vast tarief voor levering van warmte € 127,50,-* / jaar
Tarief per verbruikte Gigajoule € 21,-* / gigajoule
Meettarief (o.a. beheer en uitlezen van meters) € 24,-* / jaar

* Prijspeil 2017. Jaarlijkse aanpassing obv consumenten prijsindexcijfer.

 Stookkosten Tarieven WSN 2018
Vast tarief voor levering van warmte € 155,-* / jaar
Tarief per verbruikte Gigajoule € 21,-* / gigajoule
Meettarief (o.a. beheer en uitlezen van meters) € 23,-* / jaar

* Prijspeil 2018. Jaarlijkse aanpassing obv consumenten prijsindexcijfer.


Veelgestelde vragen
Wat de Warmtewet precies inhoudt leest u onder andere op de website van Consuwijzer. De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u in het overzicht Veelgestelde vragen over de Warmtewet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met Dirk Kuis via (033) 247 74 17 / d.kuis@wsnijkerk.nl of Jannie de Graaf via (033) 247 74 26 / j.degraaf@wsnijkerk.nl.

De belangrijkste vragen en antwoorden over de service- en stookkosten vindt u in het overzicht Veelgestelde vragen over service- en stookkosten. U kunt met uw vraag ook terecht bij Dirk Kuis via (033) 247 74 17 / d.kuis@wsnijkerk.nl.