TwitterFacebookE-mail
 

Beleid en verantwoording

We starten met het ondernemingsplan. Dat gebruiken wij als basis voor onze jaarplannen. In het jaarverslag laten wij zien hoe het beleid uiteindelijk is uitgevoerd.

Sinds 2001 werken wij volgens de eisen van het landelijke KWH-label. In het KWH-label staan de kwaliteitseisen voor woondiensten van woningcorporaties. Beleidszaken die alle huurders aangaan, bespreken wij met HuurdersOrganisatie Nijkerk.