TwitterFacebookE-mail
 

Huurdersparticipatie

HuurdersOrganisatie Nijkerk
Woningstichting Nijkerk hoort graag de mening van haar huurders. HuurdersOrganisatie Nijkerk behartigt de belangen van al onze huurders. Daarom overleggen we regelmatig met hen en worden beleidszaken die alle huurders aangaan besproken
.


Bewonerscommissies
Daarnaast kennen we bewonerscommissies. Een waardevolle gesprekspartner, die op komt voor de wensen en belangen van een grotere groep huurders. Bijvoorbeeld bij groot onderhoud.

 
Nuttige website