TwitterFacebookE-mail
 

Inkomensgrenzen 2017 voor woningtoewijzing

nieuws-intro-picture-comment

Met ingang van 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensgrenzen bij toewijzing van een huurwoning. Verhuist u naar een sociale huurwoning, dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. De inkomensgrenzen zijn vastgelegd in de Woningwet. Ze zorgen ervoor dat u, als u recht hebt op huurtoeslag, altijd een woning toegewezen krijgt onder de huurtoeslaggrens.

 

Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2017 alleen nog in aanmerking  voor een woning met een huur tot € 592,55 (één of twee personen) of € 635,05 (drie of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet en worden jaarlijks geindexeerd. De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.


Aanbod altijd passend

Het zoeken naar een woning blijft hetzelfde. U logt in met uw gegevens op www.woningneteemvallei. Na inloggen ziet u het woningaanbod dat past bij uw profiel (inkomen en huishoudsamenstelling). U ziet dus alleen de woningen waarop u volgens de door u ingevulde gegevens kunt reageren. Het is heel belangrijk dat de inkomensgegevens in het profiel van woningnet kloppen. Hiermee voorkomen woningzoekenden dat ze op woningen reageren die ze, na controle van het inkomen, niet mogen huren.


Inkomen toetsen bij toewijzing

Bij toewijzing van een woning vragen de corporaties een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.


Als u al huurt bij ons

Als u al een woning bij ons huurt, verandert er in principe niets voor u.  De inkomensgrenzen en bijbehorende huurprijzen gelden alleen voor nieuwe verhuringen na 1 januari 2017.