TwitterFacebookE-mail
 

Klanten waarderen onze dienstverlening met een 8,1!

nieuws-intro-picture-comment

Bedankt! Dit mooie cijfer is de uitkomst van het KWH Huurlabelonderzoek 2014. Landelijk gezien zijn we op de 11e plaats geëindigd.

 

Het is voor ons belangrijk dat u als klant tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert daarom jaarlijks het KWH-Huurlabelonderzoek uit. Vinden veel klanten dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel.

Uw mening is belangrijk
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar u als klant van de corporatie mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:
- Is de informatie over het betalen van de huur makkelijk te vinden?
- Hoeft u zelf niet terug te bellen?
- Kunt u reparaties eenvoudig melden?

KWH stuurt vragenlijsten naar onze klanten om hun mening te vragen. Misschien heeft u ook een vragenlijst ingevuld. Ook kijken ze of we de telefoon snel opnemen en u goed te woord staan. En checken ze of we u goed en duidelijk informeren, bijvoorbeeld via onze website. Uit het onderzoek komen rapportcijfers, die een deskundige en onafhankelijke commissie beoordeelt. Zijn de cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel.

Uitslag 2014
Woningstichting Nijkerk scoort een dikke 8,1!
Een prestatie waarmee we landelijk op de 11e plek staan. Een prestatie die Woningstichting Nijkerk geleverd heeft dankzij de inzet van de hele organisatie.


Betekent dit dat we niets meer hoeven te doen?

Nee. Uiteraard valt er altijd nog iets te verbeteren aan onze dienstverlening. We gaan dan ook aan de slag met de aandachtspunten die uit de KWH-meting naar voren zijn gekomen.


Bent u toch niet tevreden?
Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles altijd perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het keurmerk KWH-Huurlabel? Kijkt u dan eens op www.ikwilzorgelooshuren.nl