TwitterFacebookE-mail
 

Peter Toonen nieuwe directeur-bestuurder WSN

nieuws-intro-picture-comment

Vanaf 1 juli is Peter Toonen benoemd tot directeur-bestuurder. Hij volgt Bertus Rakhorst op die dit najaar met pensioen gaat.

 

Peter Toonen

Op dit moment is Peter Toonen manager Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nijkerk. Hij is onder meer verantwoordelijk voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en het grondbedrijf. Hierdoor is hij thuis in de complexe, actuele vraagstukken van de corporatiesector. Hierdoor is er veel vertrouwen dat hij de ambities van WSN met enthousiasme zal uitdragen en zo verder bouwt aan de huidige organisatie. De nieuwe directeur heeft een realistisch beeld van wat de huidige tijdgeest van een corporatie als WSN vraagt. Als leider is hij sociaal bevlogen en richt hij zich op samenwerking en verbinding. Qua persoonlijkheid is hij dus ook de juiste man.

 

Met pensioen

Bertus Rakhorst vindt het na 42 jaar in opeenvolgende functies bij Woningstichting Nijkerk tijd om het rustiger aan te doen. In 1973 begon hij als administrateur en was de eerste medewerker in dienst van de toenmalige Christelijke Woningbouwvereniging Nijkerk e.o.. De jaren erna groeide het woningbezit en hiermee de organisatie. In 1990 werd hij directeur en in 1998 ook bestuurder. Binnenkort neemt Bertus Rakhorst afscheid van ‘zijn’ WSN.