TwitterFacebookE-mail
 

Gevolgen uitspraak Raad van State

nieuws-intro-picture-comment

De Raad van State bepaalde op 3 februari dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens mocht verstrekken om de inkomensafhankelijke huurverhoging uit te voeren. Dit roept reacties op van huurders of zij nu de huurverhoging van de afgelopen drie jaar kunnen terugvorderen.

 

Verhuurders ontvangen de inkomensgegevens om invulling te kunnen geven aan het kabinetsbeleid tegen scheefwonen. Door huurders met een hoog inkomen een hogere huurverhoging te geven wil de minister scheefwonen tegen gaan en de doorstroming op gang helpen.


Wat vinden wij
Ook WSN hanteert, net als de meeste andere corporaties, sinds 2013 de inkomensafhankelijke huurverhoging, zoals wettelijk was toegestaan. Uiteraard omdat wij het beleid van de minister uitvoeren, maar ook omdat wij vinden dat huurders die meer verdienen ook meer zouden moeten betalen voor een woning die eigenlijk bedoeld is voor mensen met een echt laag inkomen.

Nieuwe wet
Minister Blok heeft inmiddels maatregelen genomen om in de wet op te laten nemen dat de Belastingdienst verplicht is inkomensverklaringen te verstrekken. De Tweede Kamer behandelt deze wetswijziging nog deze week. De mininster denkt nu na over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de huurverhoging per 1 april 2016.

Uitkomst afwachten
De Raad van State heeft aan de uitspraak nog geen consequenties verbonden. Zolang deze consequenties niet bekend zijn, gaat WSN niet in op verzoeken tot terugvordering of huurverlaging. Wij wachten de nieuwe wetgeving en de conclusies van de minster af, voordat we uitspraken doen over de gevolgen van de bepaling. Als de uitspraak in de toekomst toch consequenties krijgt voor huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging, dan onderneemt WSN hier uiteraard actie op.