TwitterFacebookE-mail
 

WSN bouwt 20 zorgappartementen voor 's Heeren Loo

nieuws-intro-picture-comment

Bovenop de nieuwbouw van de school het Baken, komen 20 zelfstandige appartementen. WSN bouwt het nieuwe complex. 's Heeren Loo huurt de woningen van de corporatie voor haar cliënten.

 

Roland Stavorinus, zorgdirecteur ’s Heeren Loo, en Bertus Rakhorst van WSN zien de ondertekening van de overeenkomst als bevestiging van een goede samenwerking. Binnen het web van veranderingen in de zorg- en corporatiewereld is intensief samengewerkt om tot een prachtig resultaat te komen: nieuwbouw van (zorg)appartementen in het centrum van Nijkerk .


Passende en eigentijdse huisvesting

’s Heeren Loo biedt zorg in Nijkerk aan volwassenen en kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. ‘Een aantal woningen waar zorg geleverd wordt is aan verbetering toe om te voldoen aan de eisen van deze tijd en de zorgbehoeften van de cliënten. De samenwerking met WSN maakt het nu mogelijk om vervangende woonruimte te realiseren voor 21 cliënten. De nieuwe huisvesting sluit aan op de andere zorgvoorzieningen binnen de gemeente Nijkerk.’, aldus Roland Stavorinus.


Bouwen voor de zorg

Op verzoek van de gemeente Nijkerk gaat WSN de nieuwbouw van school Het Baken voorzien van twee extra bouwlagen. We zijn steeds in gesprek met zorginstellingen en de huurdersplatforms om te peilen waar de huisvestingsbehoeftes liggen.

Het is onze missie om iedereen die dat niet zelf kan een thuis te bieden in Nijkerk. Dus ook de cliënten van ’s Heeren Loo. Daarom hebben we de samenwerking gezocht.'


Toekomstbestendige huisvesting

Met de nieuwbouw van Het Baken wordt huisvesting gerealiseerd, waar Nijkerkers lang baat bij hebben. Door de veranderingen in het zorgstelsel kunnen minder mensen met een beperking aanspraak maken op intramurale zorg. Door de brede inzetbaarheid van het vastgoed, is het Baken geschikt voor meerdere doelgroepen (met en zonder beperking). Al met al een mooi en toekomstbestendig plan.