TwitterFacebookE-mail
 

WSN in top Aedes benchmark

nieuws-intro-picture-comment

Woningstichting Nijkerk behoort bij de 24 beste woningcorporaties van de landelijke Aedes-benchmark. De bedrijfslasten per woning blijven met € 731 ruim onder het landelijk gemiddelde van € 853. Ook waarderen huurders onze dienstverlening zeer hoog met een 7,8, ten opzichte van landelijk 7,5. Dit leidt uiteindelijk tot een AA-score. Vorig jaar stond WSN nog net achter de koplopers.

 

Het cijfer 7,8 is het gemiddelde oordeel van onze huurders over de kwaliteit van de dienstverlening bij het betrekken van een nieuwe woning, het uitvoeren van een reparatie of het vertrek uit een woning. De gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid van WSN zijn voor het tweede jaar op rij flink gedaald. ‘Vooral een slimmere aanpak van de dienstverlening en een bezuiniging op personeelskosten, verklaren de lagere bedrijfslasten’, aldus Peter Toonen, directeur-bestuurder van WSN. ‘Voor het mooie huurdersoordeel bedank ik uiteraard onze huurders. Wij proberen hen zoveel mogelijk waar voor hun geld te geven. Ik ben trots dat dat ook dit jaar weer gelukt is.’

Tabel benchmarkuitslag
 

  Score WSN Gemiddelde sector
Nieuwe huurders 7,8 7,5
Huurders met reparatieverzoek 8,1 7,4
Vertrokken huurders 7,4 7,2
     
Netto bedrijfslasten p/vhe € 731 € 853

 

Positie vasthouden

De komende jaren staan de woningstichting nog de nodige uitdagingen te wachten. Uiteraard wil WSN haar huidige positie vasthouden. Peter Toonen: ‘Het is ons doel om de tevredenheid vast te houden en waar mogelijk nog wat te verbeteren. De toenemende sociale problematiek in de maatschappij, de wachtlijsten, de forse nieuwbouwopgave en de huisvesting van statushouders vragen veel van corporaties. Daarom blijf ik kritisch op wat we doen en hoe we dat doen, waarbij telkens weer het optimale resultaat voor de huurders voorop staat. De uitbreiding van onze online dienstverlening, dat nu nog in de kinderschoenen staat, zal hier de komende jaren een grote rol in spelen.’      

 

Meer over de Aedes-benchmark

De benchmarkresultaten 2016 zijn 24 november bekend gemaakt op het landelijke congres van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Corporaties gebruiken de Aedes-benchmark om hun prestaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. Daarnaast biedt de benchmark gemeenten, huurders en andere relaties inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Dit jaar namen 309 corporaties deel aan de Aedes-benchmark. Zij vertegenwoordigen 97,5 procent van de verhuureenheden in de sector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.