TwitterFacebookE-mail
 

Collega-corporaties

Barneveld, Leusden, Nijkerk en Woudenberg

Woningstichting Nijkerk maakt deel uit van het BLNW samenwerkingsverband. Hierin werken wij samen met:


Het zijn vier kleinere woningcorporaties die de krachten bundelen. Zo werken we met elkaar samen op het gebied van:

  • personeelszaken/HRM
  • automatisering
  • beleids- en productontwikkeling
  • projectontwikkeling
  • financiën (waaronder treasury en control)

Woningnet Regio Eemvallei

Woningstichting Nijkerk biedt haar sociale huurwoningen te huur aan op www.woningneteemvallei.nl. Hier staan alle woningen die te huur zijn in de gemeenten Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden Soest en Woudenberg. Samen vormen zij de regio Eemvallei. Hiervoor werken wij samen met de volgende collega corporaties:


Daarnaast is Woningstichting Nijkerk lid van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties.